Sanquin-case

De klant

Sanquin is een not-for-profit organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Met het bloed van 400.000 vrijwillige donoren worden jaarlijks ruim 25.000 mensenlevens gered. Daarnaast produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma binnen de divisie Plasmaproducten, maakt het bedrijf bloedgroep- en immuunreagentia, verricht het wetenschappelijk en diagnostisch onderzoek en verzorgt het onderwijs.

De uitdaging

Een schaalvergroting waarvoor ERIKS overigens ook nieuwe kunststof spoelbakken waarin de kolommen gereinigd worden moest ontwikkelen. En dat alles rekening houdend met de benodigde FDA- en USP-certificaten, essentieel voor de Amerikaanse markt.

Het inzicht

sterkteberekeningen gaven de juiste inzichten op basis waarvan de kunststof kolommen konden worden ontwikkeld.

De oplossing

nauwe samenwerking met Sanquin gingen er diverse voorstellen over en weer, totdat gezamenlijk de juiste modus werd gevonden. Tijdens de productontwikkeling werden bovendien kleinere, ondersteunende innovaties gedaan. Voor de indeling van het frame en voor het bewaren van losse onderdelen in een handig rek bijvoorbeeld.

Het resultaat

jaren kolommen levert, is daarmee een mooi voorbeeld van een succesvol co-creatietraject onder leiding van een betrokken application engineer van ERIKS.