Rendac-case

De klant

Rendac is een specialist in het ophalen, verwerken en/of (laten) vernietigen van dierlijk restmateriaal en kadavers. Ze doen dit op een veilige en efficiënte wijze. Het gaat daarbij om dierlijk restmateriaal dat uit het oogpunt van volksgezondheid of uit ethische overwegingen dient te worden vernietigd conform de Europese destructiewetgeving. Bijzonder aan de aanpak Rendac is dat de eindproducten worden omgezet in groene energie en duurzame brandstof.

De uitdaging

Voor toevoer van brandstof naar de verbrandingsovens zijn gasstraten in gebruik die periodiek onderhoud behoeven. Om onderhoud te plegen was Rendac altijd genoodzaakt om het productieproces compleet stil te leggen.

Het inzicht

zonder dat het productieproces wordt onderbroken. Door het aanleggen van een bypass gasstraat naast de bestaande gasstraat kan onderhoud plaatsvinden zonder onderbreking van het productieproces.

De oplossing

Bij onderhoudswerkzaamheden kan nu middels het openen en sluiten van een aantal kogelkranen in bedrijf zijnde gasstraat worden uitgeschakeld, en worden overgeschakeld op de bypass. Het productieproces blijft voortaan continu in bedrijf.

Het resultaat

De juiste ventilatie beschermd de installatie goed tegen weersinvloeden. Hiermee is de complete gasstraat succesvol opgeleverd en goed toegankelijk voor toekomstig onderhoud.

Energie & Water